Maison

Bigi Talep Formu

Home  /  Bigi Talep Formu

………………. A.Ş

(‘’Şirket’’ ‘’Veri Sorumlusu’’)

6698 Sayılı Kanun Uyarınca Bilgi Talep Formu

İlgili Başvurunuz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında değil de yalnızca www.ewinterior.com üzerindeki üyeliğinizin iptal edilmesi yönünde ise aşağıdaki bilgileri doldurunuz.

Üye olurken kayıt etmiş  olduğunuz e-posta adresi     :

İsim Soy isim                                                                       :

GSM No                                                                                 :

Başvurunuz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki haklarınızın kullanımına ilişkinse lütfen aşağıdaki formu doldurup yine aşağıda belirtilen yazılı usullere göre bize ulaştırınız.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

-Başvuru sahibinin KOZA MAH. 1655. SK. AKBATI RESİDANCE YEŞİL BLOK (C BLOK) NO: 6 C İÇ KAPI NO: 32    ESENYURT/ İSTANBUL adresine kimlik teyidinin yapılarak bizzat elden teslimi

-Şirketimizin info@adtmimarlik.com.tr Kayıtlı elektronik posta adresine mail yolu ile gönderilerek

-www.ewinterior.com üzerinden yer alan iletişim kanallarından birisini kullanmak suretiyle iadeli taahhütlü posta mektup yoluyla tebligat

-Noter aracılığı ile tebligat

-Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile yapılabilir.

 

BAŞVURAN KİŞİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adı Soyadı                                                                            :

TCKN                                                                                     

Diğer Ülke Vatandaşları için

Pasaport Numarası                                                            :

İletişim Numarası                                                               :

Elektronik Posta Adresi                                                      :

Tebligata Elverişli İşyeri veya          

İkamet Adresi                                                                      :

 

6698 Sayılı Kanun Kapsamındaki Taleplerinizi Detaylı olarak belirtiniz:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz .( web site kullanıcı , müşteri, eski çalışan , personel adayı v.b)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Başvurunuza vereceğimiz yanıtın yöntemini seçiniz:

-Adresime gönderilsin istiyorum

-E-posta adresime gönderilmesini istiyorum

(E-posta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz )

-Elden teslim almak istiyorum

Kişi işbu başvuru formunu, doğru ve eksiksiz şekilde dolduracağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca bu başvuru formu  uyarınca şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek varsa şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek ilgili başvurunuza kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla kimlik ve yetki tespiti için şirketimiz için ek bilgi ve belge (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletilen taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde şirketimiz söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Yukarıdaki iş bu formun doldurulması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki başvurularınızın zorunlu usulü olmayıp, Kanun kapsamında ilgili kişi sıfatı ile şirketimize Kanun’da belirtilen diğer yöntemlerle de başvuru yapmanız mümkünüdür.

Başvuru Sahibi ( Kişisel Veri Sahibi):

Ad-Soyad                              :

Başvuru Tarihi                     :

İmza-Tarih                           :